Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Κτίριο επαγγελματικών χώρων προς πώληση Κασσάνδρεια (Κασσάνδρα)
€ 300.000, 600 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Μόλες Καλύβες (Κασσάνδρα)
€ 750.000, 615 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Καλλιθέα (Κασσάνδρα)
€ 649.500, 100 τ.μ.
Κατάστημα προς πώληση Καλλιθέα (Κασσάνδρα)
€ 520.000, 277 τ.μ.